Info om jordskiftesak 0900-2010-0032

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-2010-0032 Tveit07/06/201117/02/201228/02/20131.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
091870Tveit20120900-2010-0032-KART-091870-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 9 Bnr: 27 Fnr: