Info om jordskiftesak 0900-2010-0034

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-2010-0034 Langeid øvre og nedre20/05/201102/04/201224/05/201240.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
091882Langeid20120900-2010-0034-KART-091882-002 
091882Langeid20120900-2010-0034-kart-091882-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 4 Fnr: