Info om jordskiftesak 0900-2010-033A

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-2010-033A Hegland øvre og nedre samt Sor03/07/201203/07/201212/10/20120.30Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
091887Hegland øvre og nedre samt Sor20120900-2010-033A-KART-091887-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 7 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 7 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 7 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 7 Bnr: 8 Fnr: