Info om jordskiftesak 0900-2012-0025

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Aust-Agder jordskifterett Postboks 788 Stoa4809ARENDAL37321580Aust-Agder.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0900-2012-0025 Greibrokk m.fl.04/02/201317/06/201313/09/20131.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
091923Greibrokk20130900-2012-0025-KART-091923-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 5 Fnr: