Info om jordskiftesak 0910-1918-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1918-0002 GREIBROK INNMARK03/11/192420/11/1925
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090335 1924KA10071007210153GREIBROK INNMARK, JSV A-A

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
28/05/1926  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 16 Fnr: