Info om jordskiftesak 0910-1924-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1924-0006 GREIBROK M.FL.03/11/192401/10/1935
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090374 1928KA10071007220045GREIBROK M.FL., JSV A-A
090374 1928KA10071007220046GREIBROK M.FL., JSV A-A
090374 1928KA10071007220047GREIBROK M.FL., JSV A-A
090374 1928KA10071007220048GREIBROK M.FL., JSV A-A
090374 1928KA10071007220095GREIBROK M.FL., JSV A-A

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
01/07/1936  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 58 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 59 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 59 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 59 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 59 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 60 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 61 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 61 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 62 Bnr: 1 Fnr: