Info om jordskiftesak 0910-1942-003A

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1942-003A HEGLAND INNMARK22/08/194425/11/1950
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090433 1947 HEGLAND INNMARK, JSV A-A
090433 1947KA10071007220110HEGLAND INNMARK, JSV A-A
090433 1947KA10071007230039HEGLAND INNMARK, JSV A-A

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
11/06/1951  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 15 Fnr: