Info om jordskiftesak 0910-1942-003B

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1942-003B HEGLAND ØVRE OG NEDRE22/08/194425/10/1961
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090470 1956 HEGLAND ØVRE OG NEDRE, JSV A-A
090470Hegland19630910-1942-003B-KART-090470-002Kart RA ka10071007220117
090470 19560910-1942-003B-KART-090470-003HEGLAND ØVRE OG NEDRE, JSV A-A
090470 19560910-1942-003B-KART-090470-004HEGLAND ØVRE OG NEDRE, JSV A-A

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1961-0008
20/11/1963  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: FEST Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 5 Bnr: 17 Fnr: