Info om jordskiftesak 0910-1943-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1943-0007 DALE INN- OG UTMARK02/10/194720/12/196222/04/19630.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-001Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-002Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-003Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-004Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-005Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-006Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-007Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-008Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-009Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-010Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-011Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-012Bl. I= Oversiktsblad

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 50 Bnr: Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 55 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 64 Bnr: Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: Fnr:
Kommune: 1026 Gnr: 10 Bnr: Fnr: