Info om jordskiftesak 0910-1944-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1944-0001 KLEPP OG BØ18/10/194817/08/1967
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-001Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-002Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-003Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-004Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-005Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-006Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-007Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-008Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-009Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-010Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-011Bl. I= Oversiktsblad
090487 19600910-1943-0007-KART-090487-012Bl. I= Oversiktsblad

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1968-0007
22/10/1968  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 56 Bnr: Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 64 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 64 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 65 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 66 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 67 Bnr: Fnr: