Info om jordskiftesak 0910-1954-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1954-0001 ÅSEN18/08/195417/09/1954
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 62 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 63 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 63 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 63 Bnr: 4 Fnr: