Info om jordskiftesak 0910-1958-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1958-0005 SANDNES NORDRE05/06/196206/06/196222/04/19630.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 32 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 32 Bnr: 3 Fnr: