Info om jordskiftesak 0910-1971-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1971-0007 LANGEID31/07/197829/09/1988
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090524Langeid  Innmark nordre del
090524Langeid innmark søndre del1983KA10071007260114Kart RA ka10071007260114
090536 1973KA10071007260138 
090536 1973KA10071007260139LANGEID

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 2 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 3 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 4 Bnr: Fnr:
Kommune: 0940 Gnr: 71 Bnr: Fnr: