Info om jordskiftesak 0910-1974-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-1974-0005 NESE29/10/197629/10/197609/12/19760.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090587 19760910-1974-0005-KART-090587-001Blad 11 = oversiktsblad

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 35 Bnr: 2 Fnr: