Info om jordskiftesak 0910-9999-0340

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-9999-0340 AUSTAD NORDRE12/09/186710/05/1869
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090059 1868KA10071007200038AUSTAD NORDRE, JSV ÅS

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 13 Bnr: Fnr:
Kommune: 0938 Gnr: 14 Bnr: Fnr: