Info om jordskiftesak 0910-9999-0342

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Setesdal jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0910-9999-0342 MOI INNMARK13/06/188011/09/1883
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
090129 1882KA10071007190093MOI INNMARK, JSV A-A

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
22/05/1884  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0938 Gnr: 12 Bnr: Fnr: