Info om jordskiftesak 1100-1949-0026

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sør-Rogaland jordskifterettGartnerveien 4Postboks 20944095STAVANGER51297300Sor-Rogaland.Jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1100-1949-0026 HÅLAND01/01/195401/01/1957
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
111652 1955KA10071106280031HÅLAND INN OG UTMARK

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O2400-1958-0001
05/05/1958 Endringer i grenser innnen jordskiftefeltet (grense1, grense 3), gjerder, veger og forskjellige bestemmelser.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1102 Gnr: 28 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1102 Gnr: 28 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1102 Gnr: 28 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1102 Gnr: 28 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1102 Gnr: 28 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1102 Gnr: 28 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1102 Gnr: 28 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1102 Gnr: 28 Bnr: 33 Fnr: