Info om jordskiftesak 1220-1935-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nord- og Midhordland jordskifterettKaigt. 9, Statens hus, BergenPostboks 73165020BERGEN55693700jberpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1220-1935-0013 BAKKE INNMARK20/07/193603/06/1939
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
123091 1937KA10071109210070Bakke innm

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1227 Gnr: 8 Bnr: Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 9 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 10 Bnr: Fnr: