Info om jordskiftesak 1220-1992-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nord- og Midhordland jordskifterettKaigt. 9, Statens hus, BergenPostboks 73165020BERGEN55693700jberpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1220-1992-0002 PRESTEGARD, MFL.GNR.28-3026/06/199722/12/1997
0.050Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1227 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 27 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 27 Bnr: 3| Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 28 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 28 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 28 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 28 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 28 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 29 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 29 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 29 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 29 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 30 Bnr: 99 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 31 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 31 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 31 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 31 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 31 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 32 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1227 Gnr: 32 Bnr: 14 Fnr: