Info om jordskiftesak 1250-1892-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Ytre Sunnhordland jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1250-1892-0004 LANDRØIEN, GNR. 42


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
120706 1892KA10071107150010Landeråsen innm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1223 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1223 Gnr: 42 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1223 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1223 Gnr: 42 Bnr: 4 Fnr: