Info om jordskiftesak 1250-1977-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Ytre Sunnhordland jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1250-1977-0017 BJELLAND SØRE, GNR. 4003/04/197803/04/1978
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1221 Gnr: 40 Bnr: Fnr: