Info om jordskiftesak 1250-1982-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Ytre Sunnhordland jordskifterett      

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1250-1982-0013 NORDHUGLEN GNR. 313/06/198607/03/199506/02/200318.23595Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
126005 1995 Gravplass og Parkering
126005NORDHUGLEN1969 Kart nr. 2 og 3 er i A4 format og i målestokk 1:2000.
126005NORDHUGLEN19691250-1982-0013-KART-126005-001Kart nr. 2 og 3 er i A4 format og i målestokk 1:2000.
126248NORDHUGLEN20021250-1982-0013-KART-126248-001Kart 126248 er resultat av overrettens behandling (ref.2400-1996-0001)
126249Nordhuglen 1250-1982-0013-KART-126249-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O2400-1996-000125/04/199504/06/2002  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1221 Gnr: 1 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 1 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 1 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 1 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 1 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 3 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 1221 Gnr: 67 Bnr: 3 Fnr: