Info om jordskiftesak 1410-1997-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Indre Sogn jordskifterettHovevegen 4Hovevegen 46856SOGNDAL57022880indre.sogn.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1410-1997-0012 SULE- og JUKLEVASSVEGEN05/05/199813/11/2000
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L01-00593 A/0212/12/200024/10/2003  
O2400-2003-001012/12/200017/10/2005 Jsk.saka oppheva og avvist

Berørte Eiendommer
Kommune: 0545 Gnr: 7 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 7 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 7 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 11 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 12 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 13 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 13 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 13 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 14 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 15 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 16 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 17 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 17 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 18 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 19 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 19 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 19 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 19 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 19 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0545 Gnr: 19 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 67 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 68 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 68 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 69 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 69 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 81 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 81 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 81 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0618 Gnr: 85 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1235 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 56 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 64 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 64 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 65 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 75 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 75 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1422 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr: