Info om jordskiftesak 1410-2002-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Indre Sogn jordskifterettHovevegen 4Hovevegen 46856SOGNDAL57022880indre.sogn.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1410-2002-0007 Reinunga06/09/200423/01/200809/04/20085.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
143636Grenser ved Seltuft20081410-2002-0007-KART-143636-001N50

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L05-079855ASI-GULA/AV14/04/200516/10/2006Realitetsbehandlet - annen avgjørelseAnkane i sak 7/02 og 10/02 er reg. med same saksnr. i Lagmannsretten. Anken i sak 10/02 trekt 08.06.05.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1421 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 41 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 41 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 41 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 43 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 44 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 44 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 47 Bnr: 8 Fnr: