Info om jordskiftesak 1410-2002-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Indre Sogn jordskifterettHovevegen 4Hovevegen 46856SOGNDAL57022880indre.sogn.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1410-2002-0010 SELTUFT / FRETHEIMSDALEN06/09/200414/12/200709/04/20084.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
143643Fretheimsdalen20071410-2002-0010-KART-143643-001Ingen grensemerke. Grensa er definert ved topografiske detaljar.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L05-079855 ASI-GULA/A14/04/200501/09/2005 Ankene i sak 7/02 og 10/02 reg. med same saksnr. i Lagmannsretten. Anken i sak 10/02 trekt 08.06.05.

Berørte Eiendommer
Kommune: 1421 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 31 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 31 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 31 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 31 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 31 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 32 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 33 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 33 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 33 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 33 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr: