Info om jordskiftesak 1410-2012-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Indre Sogn jordskifterettHovevegen 4Hovevegen 46856SOGNDAL57022880indre.sogn.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1410-2012-0003 Kvammadal Sameige22/05/201310/10/201701/01/20180.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L15-004363ASD-GULA/AV15/05/201427/06/2016Vist tilbake til ny behandling 

Berørte Eiendommer
Kommune: 1421 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 2 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 2 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 5 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 10 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1421 Gnr: 10 Bnr: 2 Fnr: