Info om jordskiftesak 1410-2013-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Indre Sogn jordskifterettHovevegen 4Hovevegen 46856SOGNDAL57022880indre.sogn.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1410-2013-0003 Breheimen Nasjonalpark15/07/201315/12/201411/01/2016202.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
144014Breheimen NP20131410-2013-0003-kart-144014-001.tif 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1426 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 2 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 3 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 3 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 4 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 4 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 4 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 4 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 4 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 4 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 5 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 6 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 6 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 8 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 8 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 8 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 8 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 14 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 14 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 14 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 14 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 20 Bnr: 101 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 21 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 21 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 21 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 21 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 21 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 21 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 21 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 22 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 22 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 22 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 22 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 24 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 24 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 24 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 25 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 26 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 26 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 26 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 26 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 26 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 26 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 26 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 27 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 28 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 28 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 28 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 28 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 28 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 28 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 28 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 30 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 30 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 30 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 30 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 31 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 31 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 31 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 32 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 32 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 33 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 34 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 35 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 35 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 36 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 39 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 40 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 41 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 41 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 41 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 41 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 41 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 41 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 41 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 42 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 43 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 44 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 45 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 45 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 45 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 45 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 45 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 45 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 53 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 53 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 53 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 53 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 187 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 187 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 187 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 187 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 187 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 187 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 190 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 192 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 192 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 192 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 192 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 192 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 192 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 192 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 195 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 195 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 195 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 197 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 197 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 197 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 197 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 198 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 198 Bnr: 1 Fnr: 2
Kommune: 1426 Gnr: 198 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 198 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 198 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 198 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 198 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 199 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 199 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 199 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 199 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 199 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 199 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 200 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 200 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 200 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 200 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 200 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 201 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 201 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 201 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 201 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 201 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 202 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 204 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 205 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 205 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 205 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 205 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1426 Gnr: 205 Bnr: 5 Fnr: