Info om jordskiftesak 1500-1966-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Romsdal jordskifterett Fylkeshuset6404MOLDE71258000romsdal.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1500-1966-0001 MEISALFJELLET13/10/196622/09/1969
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
152819Myrset og Teigset1966KA10071012010104KOPI I M 1:5000 OG 1:10000, SAMMENSLÅTT MED SAK 7/1967 OG 23/1967

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L133/196920/11/196928/07/1971  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1543 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 42 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 43 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 43 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 43 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 45 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 45 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 50 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 52 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 52 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 52 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 53 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 53 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 53 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 53 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 53 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 53 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 60 Bnr: Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 61 Bnr: Fnr: