Info om jordskiftesak 1500-1978-0026

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Romsdal jordskifterett Fylkeshuset6404MOLDE71258000romsdal.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1500-1978-0026 TOVEN M.FL.27/09/1979

0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1543 Gnr: 35 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 37 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 37 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 37 Bnr: 3 Fnr: