Info om jordskiftesak 1500-1994-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Romsdal jordskifterett Fylkeshuset6404MOLDE71258000romsdal.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1500-1994-0014 LANGE, GNR. 11417/11/199425/11/199909/10/20010.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 114 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 115 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 115 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 116 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 116 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 116 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 116 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 116 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 116 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 116 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1543 Gnr: 116 Bnr: 12 Fnr: