Info om jordskiftesak 1500-2009-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Romsdal jordskifterett Fylkeshuset6404MOLDE71258000romsdal.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1500-2009-0003 Halås07/07/200924/02/201010/01/20110.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1551 Gnr: 155 Bnr: 48 Fnr: