Info om jordskiftesak 1510-1863-G 38

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1863-G 38 BJØRDAL GNR. 3823/09/186314/10/1867
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
150474BJØRDAL1866150474-001-01mANGLER FARGEKOPI Sammensydd av DA, flere bilder av originalkartet

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: Fnr: