Info om jordskiftesak 1510-1877-G119

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1877-G119 YTRE-URKE, GNR 119


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
150556 1877KA10071011020003STORE URKE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 119 Bnr: Fnr: