Info om jordskiftesak 1510-1877-G131

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1877-G131 HOLE GNR. 13104/05/187416/05/1877
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
150553 1876KA10071011010097HOLE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 2 Fnr: