Info om jordskiftesak 1510-1879-G156

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1879-G156 TVERGROV, GNR 156


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
150673 1879KA10071011020075TVERGROV

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 156 Bnr: Fnr: