Info om jordskiftesak 1510-1891-G 45

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1891-G 45 NOSEN GNR. 4510/06/189105/11/1894
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
151027 1892KA10071011040125NOSSEN

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 45 Bnr: Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 45 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 45 Bnr: 3 Fnr: