Info om jordskiftesak 1510-1923-G 20

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1923-G 20 BRUNGOTE GNR. 2025/05/192304/09/1925
0.0648Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
151837 1924KA10071011130062BRUNEGOTE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 20 Bnr: 12 Fnr: