Info om jordskiftesak 1510-1935-0237

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1935-0237 VELLE/MO GNR. 15 OG 1830/08/193531/08/193507/02/19360.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 15 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 18 Bnr: 36 Fnr: