Info om jordskiftesak 1510-1940-0271

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1940-0271 HANDLEKKJEN GNR. 12307/06/194009/06/1940
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 123 Bnr: 3 Fnr: