Info om jordskiftesak 1510-1949-0270

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1949-0270 FRØLAND FREMRE GNR. 16205/06/194007/06/1946
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
152199 1942KA10071011180131FR-LAND FREMRE

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 162 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 162 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 162 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 162 Bnr: 4 Fnr: