Info om jordskiftesak 1510-1956-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1956-0011 SELJEREITE GNR. 13319/05/196019/05/1960
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 132 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 133 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 133 Bnr: 2 Fnr: