Info om jordskiftesak 1510-1961-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1961-0002 BRAUTASET M.FL. GNR. 3504/07/196205/05/196519/05/19650.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 35 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 36 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 40 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 41 Bnr: 10 Fnr: