Info om jordskiftesak 1510-1961-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1961-0004 BJØRDAL GNR. 38 M.FL.27/10/196403/11/1970
0.055Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
152816BJØRDAL1970KA10071105130035Mangler fargekopi
152816BJØRDAL1969KA10071105130036Kart over dei regulerte delene av Bjørdalselva og Kvanndalselva

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 37 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 37 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 38 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 39 Bnr: 4 Fnr: