Info om jordskiftesak 1510-1961-0026

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1961-0026 GJERDE GNR. 14813/09/196613/09/196605/10/19660.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 148 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 148 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 149 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 149 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 153 Bnr: 24 Fnr: