Info om jordskiftesak 1510-1964-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1964-0016 OSE GNR. 4706/12/196507/12/196507/01/19660.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 47 Bnr: 65 Fnr: