Info om jordskiftesak 1510-1965-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1965-0006 RYSTEN YTRE M.FL. 51-5607/09/196617/02/1971
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L 

  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 51 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 51 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 51 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 51 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 51 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 51 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 52 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 52 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 52 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 53 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 54 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 55 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 56 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 56 Bnr: 2 Fnr: