Info om jordskiftesak 1510-1965-0009

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1965-0009 HOLE GNR. 13116/05/196616/05/196619/07/19660.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 4 Fnr: