Info om jordskiftesak 1510-1969-0018

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1969-0018 VIK GNR. 1427/04/197128/04/1971
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 157 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 158 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 191 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 14 Bnr: 192 Fnr: