Info om jordskiftesak 1510-1970-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1970-0002 HOLE GNR. 13122/09/197022/09/197007/04/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 131 Bnr: 4 Fnr: