Info om jordskiftesak 1510-1973-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sunnmøre jordskifterettStrandgata 5aPostboks 1026151ØRSTA70048180sunnmore.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1510-1973-0012 MO GNR. 14504/09/197312/10/1973
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
152886 1973KA10071012020056MO M.FL.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 1520 Gnr: 145 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 145 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 145 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 145 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 165 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 165 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 165 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 165 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 165 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 166 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 166 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 166 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 166 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 167 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1520 Gnr: 167 Bnr: 2 Fnr: